LAIŠKAS EFEZIECIAMS  5:11

“Ir neprisidekite prie nevaisingu tamsos darbu, o verciau atskleiskite juos.
 
Nes ka jie slapcia daro, geda net sakyti”
“Žibintas tamsoje”
Tai gausiais dokumentiniais faktais paremta iki šiol nepapasakota Biblijos istorija. Šis filmas pateikia informacijq, igalinancia peržiureti ir kritiškai ivertinti modernios istorijos pateikta interpretacija. Tai istorija, kuri atskleidžia kruopšciai slepiama bei tendencingai iškreipiama tiesa apie šventuju, nukankintu del Dievo Žodžio, kova su atvirais Biblijos priešais bei vilkais "aviu kailyje".
1 dalis
2 dalis
3 dalis
4 dalis
5 dalis
HOME
Armagedonas 1 dalis
Armagedonas 2 dalis
Armagedonas 3 dalis
Armagedonas 4 dalis
Armagedonas 5 dalis